З досвіду роботиФормування громадянина шляхом комплексного підходу до правової освіти та виховання учнів


Становлення України як демократичної правової держави, формування правової культури європейського типу, засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення правової культури громадян.

Право - це важливе досягнення людської цивілізації, яке виникло в давнину і протягом тривалого часу впливало і впливатиме на життя суспільства в цілому і кожної людини зокрема. Основи правових знань закладаються з дитинства, з шкільної парти. Тож, саме вчитель має озброїти учнів основами правознавства, навчити правомірно діяти в будь-яких життєвих ситуаціях. З цією метою він постійно повинен оволодівати новими технологіями викладання предмету, використовувати різноманітні прийоми. За час роботи в школі, викладаючи курс практичного права у 9 класі та основ правознавства в 10 класі, здійснюючи правове виховання учнів, дійшла висновку, що саме головне моє завдання як вчителя полягає в практичній підготовці учнів до життя, до використання набутих ними знань в конкретних життєвих ситуаціях, уміння легальними методами захищати свої права, у вихованні законослухняного громадянина, самодостатньої особистості. Не дивлячись на практичне спрямування своїх уроків, приділяю велику увагу формуванню понятійного апарату предмету «Правознавство». Для цього використовую юридичний словник, підручник. Закріплення знань понять та термінів проводжу шляхом усної термінологічної розминки чи письмового диктанту, розв’язування та складання кросвордів. Давно відмовилася від авторитарного методу викладання. Намагаюсь вислухати і врахувати власну думку учня, його бачення вирішення тієї чи іншої проблеми.
В своїй роботі я застосовую традиційні та інтерактивні методи викладання курсу.
Так, при вивченні нового матеріалу застосовую метод міні-лекції, чи розповіді з елементами евристичної бесіди. Обов’язково пропоную учням використовувати приклади з життя, ЗМІ чи літератури. (Але необхідно при цьому вчити учнів і самому вчителю бути обережним та тактовним, щоб не образити своїх однокласників чи знайомих). Дуже розвиває правове мислення моделювання юридичних ситуацій самими учнями.
Спираючись на зорову пам'ять учнів, використовую складання таблиць, схем, записую юридичні терміни безпосередньо на дошці, а також заздалегідь набираю на комп’ютері та магнітами прикріпляю на дошку. Найбільш ефективним методом є електронна кольорова презентація, зі смайликами, відеоролики. Звичайно, сучасним дітям це найцікавіше.

Традиційною на уроках правознавства є дослідницька робота при опрацюванні нормативно-правових актів. Це вивчення Конституції України, Законів України та міжнародно-правових актів, кодексів, збірників і ін.., переважна більшість яких є в наявності у кабінеті, також на електронних носіях. Витяги з документів використовую як роздавальний матеріал. З метою активізації учнів та розвитку їх пізнавальної активності застосовую різноманітні інтерактивні методи та технології. Наприклад, на початку уроку або при розгляді конкретного питання уроку доцільно застосувати «мозковий штурм». Це допомагає налаштувати учнів на робочий лад.
Робота в групах. Найдоцільніше використовувати її на уроках правознавства при розв’язуванні юридичних задач, тобто практикуму. Оскільки учні тільки починають вивчати правознавство, я допомагаю їм, навчаю, як за допомогою відповідного нормативно-правового акту необхідно коментувати ту чи іншу ситуацію. Наприклад не «на мою думку, фотографувати людину без її дозволу не можна», а «згідно Конституції України, ст.32, ніхто не має права втручатися в особисте життя людини» і ін. Вчителю треба показати хід розв’язування задачі, працюючи з класом. Потім можна обмежитись лише підказкою, яким нормативно-правовим актом необхідно керуватися. В подальшому необхідно намагатися перейти до повністю самостійного розв’язання учнями пропонованих задач. Для цього в кабінеті на стенді є пам'ятка «Алгоритм розв’язування юридичних задач»:
1) Факти. Учасники в наведеній ситуації. Які події з ними сталися? Які саме факти важливі для правового аналізу, а що є другорядним?

2) Проблеми. Які саме проблеми ми повинні розв’язати? Якими нормами права регулюється наведена ситуація?
3) Аргументи. Які аргументи можна навести, пояснюючи дії або бездіяльність кожного з учасників ситуації? Які нормативно – правові акти можна навести для захисту їх прав? Чи не базуються наші аргументи на емоціях, сумнівах чи припущеннях?
4) Рішення. Яке рішення ми приймаємо, розв’язавши проблему? Наші аргументи на користь того, що воно є єдиними і правильним. До яких юридичних наслідків приведе наше рішення?

Роботу з розв’язування юридичних задач, аналізу правових ситуацій можна організовувати на різних етапах уроку. Так, наприклад, починаючи урок з теми «Особисті (громадянські) права і свободи», можна провести «мозковий штурм», поставивши проблему перед учнями: розв’язати задачу.
«В одній із лікарень м. Києва тяжко хворі на ураження нирок, врятувати життя яких можливо лише за наявності донорської нирки для трансплантації:
  • дівчинка – першокласниця; 
  • бабуся, під опікою якої знаходиться двоє онуків, що втратили батьків; 
  • чоловік середнього віку, що страждає на алкоголізм; 
  • молода жінка , в якої п’ятеро дітей ; 
  • відомий письменник; 
  • літній чоловік, в якого немає родичів; 
  • молодий чоловік, який збирається одружитись. 
Та медичний персонал отримав лише одну донорську нирку. Кого на вашу думку з цих хворих потрібно прооперувати в першу чергу?»
Дуже ефективні уроки, які проводяться у вигляді рольової гри, наприклад «Вибори», «Судове засідання», але за браком часу, при 1 годині на тиждень, вони проводяться рідко. Тому я створюю імітаційні ситуації типу «Уявіть, що ви головний лікар», чи «депутати Верховної Ради».

Оцінювання навчальних досягнень учнів проводжу згідно з критеріями, затвердженими наказом МОН України від 05.05.2008 року, при цьому враховую не тільки рівень знань та умінь учнів, а й рівень сформованості навичок діяти згідно з нормами права в конкретних життєвих ситуаціях. Наприкінці кожного уроку, підводячи підсумки, пропоную дітям рефлексивну вправу, найчастіше методом «Мікрофон». Учні однією фразою повинні сказати, що нового вони дізналися та навчилися на уроці.
Мої уроки проходять в кабінеті історії, де оформлено куточок правознавства, є відповідна бібліотечка, розроблені пам’ятки для учнів, які розміщені в інформаційному куточку, власна поурочна картотека. Кабінет оснащений комп’ютером та телевізором.
Народна мудрість говорить: «Якщо твої плани розраховані на рік – сій жито, якщо на десятиріччя – сади дерева, якщо на віки – виховуй дітей». Майбутнє нашої держави залежить від виховання молоді, значне місце в якому відводиться правовій освітньо- виховній діяльності.
У школі проводиться змістовна позакласна робота. Це тижні права, зустрічі з працівниками соціальних служб для молоді та правоохоронних органів, брейн-ринги, гра «Найрозумніший», гра-шоу за прикладом телегри «Я люблю Україну». Підтримуємо тісний зв'язок з бібліотекою. Я - керівник клубу «Феміда», членами якого є старшокласники. Члени клубу проводять тематичні інформації, знайомлять молодших школярів з Конвенцією про права дитини, випускають газету «Юридичний вісник».
Формуванню громадянина, його активної життєвої позиції сприяє учнівське самоврядування. У свій час я як вчитель правознавства розробила Статут учнівського самоврядування в школі, Положення про вибори президента школи .
Зважаючи на реалії життя, сучасне становище нашої Української держави, я намагаюсь формувати в учнів ідеал правової держави, ідеал громадянина-патріота, адже вони – майбутнє нашої нації.
Маю певні результати роботи з обдарованими дітьми. Учні нашої школи - учасники обласних олімпіад з правознавства. Вже чотири роки ми маємо переможців ІІ туру конкурсу «Знавці права» (6 осіб) серед випускників 11 класу, конкурсу малюнків «Світ моїх прав». Багато моїх вихованців щороку виявляють бажання і вступають на юридичне відділення Чигиринського економіко- правового коледжу Уманського НУС та в Харківську юридичну академію ім. Я.Мудрого, Київський університет. Лише за останні 5 років юридичну професію обрали 22 випускники.
Отже, правова освіта в комплексі з правовим вихованням створює умови для формування громадянина України.Пам’ятка від учителя правознавстваЯк не стати жертвою злочину


1. Як уберегтися від квартирних крадіжок


        Коли йдете з дому, ніколи не залишайте двері відчиненими, особливо якщо ви живете на першому поверсі або поруч із пожежними сходами, балконами тощо. Не вимикайте світло у під'їзді чи перед будинком, адже злодії не люблять бути поміченими й уникають освітлених місць.

Не зберігайте ключі від квартири разом із документами, не прикріплюйте до них брелоки з вашим ім'ям та адресою. Не зберігайте ключі під килимком біля дверей або в умовленому місці — злодій знайде їх за лічені секунди. Якщо ви загубили ключі, варто змінити замки.

Не давайте незнайомцям інформацію про себе: адресу, телефон, прізвище тощо, а також не приводьте випадкових чи малознайомих людей додому. Злодій рідко йде «на справу» без розвідки і може спостерігати, хто і коли буває у вас удома, Якщо ви, входячи в квартиру, виявили щось підозріле — зламані або відкриті двері, сліди крадіжки, шум у квартирі - краще не входити і нічого не торкатись, а зателефонувати від сусідів до міліції.


2. Як діяти дитині, коли вона одна вдома


Не відчиняйте дверей незнайомцям - людям, які буцімто загубилися, щось переплутали, іншим підозрілим особам. Зловмисник може назватися ким завгодно: двоюрідним дядьком, який приїхав здалеку, або маминою знайомою з роботи, може просто попросити ручку й аркушик паперу, щоб написати записку сусідам. Незнайомцеві краще відповісти: «Батьки зачинили мене».

Якщо до вас завітав міліціонер, електрик, газівник, водопровідник, листоноша — попросіть його показати посвідчення через вічко.


3. Як уберегтися від грабежів і насильства


Не ходіть поодинці. Якщо ви пізно повертаєтесь додому, попросіть знайомих, друзів провести вас. Плануйте свій маршрут людними та освітленими вулицями, уникайте парків, скверів, подвір'їв, підозрілих місць і галасливих компаній. Краще взагалі пізно не виходити на вулицю. Завжди повідомляйте батьків, де ви перебуваєте.

Будьте уважними до нових знайомств. Намагайтеся не відвідувати поодинці квартири або гуртожитки своїх знайомих, особливо увечері, не запрошуйте їх до себе, якщо ви в них не впевнені. Пам'ятайте, що не можна нікуди йти без знайомих дорослих ходити з незнайомими людьми, хоч би якими привабливими були запрошення — піти в кіно, кафе, покататися на велосипедах, човнах, машинах, подивитися щось цікаве, навіть допомогти людям.

Не вживайте алкоголь або наркотики. Помічено, що ті, хто вживає алкоголь, або вдається до сексуальних розваг, дуже часто потрапляють у сумнівну компанію і стають жертвами своїх же знайомих. Крім того, залежність від алкоголю і наркотиків призводить до залежності від злочинців і до вчинення злочину.

Допомагайте одне одному, адже багато злочинів вчиняють через страх і байду­жість перехожих. Особливу увагу звертайте на випадки, коли зловмисники чіпля­ються до дітей. Якщо неможливо допомогти самотужки — терміново дзвоніть до міліції.


4. Якщо вам загрожує небезпека


Якщо ви почули кроки за спиною або побачили підозрілу особу, що йде назустріч вам, — змініть темп ходьби, перейдіть на іншій бік вулиці, зверніть за ріг. Якщо хтось переслідує вас - не панікуйте. Дійте спокійно. Перейдіть на біг, свисніть у свисток (якщо він є), прямуйте до будинків або людних, освітлених місць, кричіть: «Пожежа! Горить!» На такі крики швидше визирнуть мешканці будинків. Можна навіть розбити віконне скло в будинку — це все-таки краще, ніж стати жертвою злочину. Можна забігти у під'їзд і подзвонити у будь-які двері.

Якщо зловмисник таки наздогнав вас, а допомогти нікому, то у цій ситуації не існує єдиного рецепта. Тримайтеся спокійно. Прислухайтесь і довіряйте своїм інс­тинктам. Пам'ятайте, що основний, глибинний інстинкт — зберігання життя — під­каже вам, як діяти, тільки слід бути спокійним. Наприклад, можна голосно кричати, спробувати чинити опір.

Часто зловмисник утікає, особливо той, хто нападає на дітей. Якщо нападник озброєний, намагайтесь не робити різких рухів, іноді він нервує більше, ніж ви. Можна схитрувати, наприклад прикинутися зомлілим або поводитись дивно, як божевільний. Якщо нападник — ґвалтівник, можна сказати, що ви хворі на венерич­ну хворобу (сифіліс, гонорею) і завтра вас кладуть у лікарню через гостру форму хвороби. Якщо озброєний нападник вимагає: «гаманець або життя», краще спокійно віддати йому гаманець. У всіх таких випадках намагайтесь уважно розглянути зло­вмисника і за першої можливості повідомте в міліцію про напад. Нічого не тор­кайтеся після злочину, не змінюйте одяг, не мийтеся - це допоможе відшукати сліди злочинця.


5. Що радять психологи


Психологи зазначають, що зловмисники обирають собі як жертву людей у пригніченому настрої, невпевнених у собі або агресивних. Тому намагайтеся бачити краще в людях, звертайте увагу на позитивні емоції, підтримуйте у собі позитивний настрій, не переносьте на людей свої негативні почуття. Збереженню позитивного психологічного стану допомагають різноманітні творчі захоплення, заняття спортом, туризм, здоровий спосіб життя, ранкова гімнастика, купання, обливання, загар­товування, лазня, а щонайбільше - чисте сумління.

Будьте спокійними. Найчастіші почуття жертви: спершу — шок і неможливість повірити в те, що біда скоїлась саме з тобою, потім — злість, страх і провина. Однак слід розуміти і пам'ятати, що зі злочином може зіткнутися майже кожний. І головне тут — врятувати власне життя. За будь-яких обставин намагайтесь зберігати спокій. Тільки за цієї умови ви зможете почути голос інстинктів, які підкажуть, що необхідно робити у цій ситуації. Іноді спокійної, упевненої реакції на наближення зловмисника досить для того, щоб уникнути небезпеки: впевнено не помічайте зловмисника або спокійно, різко скажіть: «Відчепись!» Ваш спокійний стан допоможе добре запам'ятати злочинця й сповістити про нього міліцію.

Якщо ви стали жертвою злочину — намагайтеся якомога менше згадувати цю сцену. Образа, злість на злочинця, бажання помститися йому заважатимуть вашому поверненню до нормального життя. Пам'ятайте, що злочинці — це здебільшого люди з хворою психікою і відсутністю моралі. Краще зверніть всю свою увагу на себе. Самі або разом із психологом спокійно пригадайте від початку до кінця всі події. Поду­майте, чому і як ваша поведінка сприяла тому, що саме ви стали жертвою. Прочи­тайте ще раз наші поради. Зробіть висновки і живіть, намагаючись змінити своє життя.

У випадках насильства психологічна травма людини від злочину дуже відчутна. Друзям і близьким слід не «лізти у душу», а просто бути поруч із налаштованістю вислухати і допомогти, порадити звернутися до лікарів і  психологів, у спеціальні центри екстреної психологічної допомоги. Зауважимо, що не варто говорити, що я, мовляв, знаю, як тобі важко, адже у кожної людини складаються різні ситуації і дуже різні переживання.


6. Що робити, якщо сталося правопорушення


На жаль, сьогодні відбувається чимало правопорушень, і, можливо, що комусь із вас доведеться стати їх свідками.

Слід терміново повідомити про це у відділок міліції - особисто або за телефоном 102. У кожному районі є також телефон чергової частини райвідділу міліції, за яким також можна повідомити про правопорушення.

Допоможіть постраждалим. Не забудьте викликати «швидку допомогу», надати, якщо маєте навички, у разі потреби першу невідкладну допомогу: зробити штучне дихання, зупинити кровотечу, забезпечити доступ повітря у приміщення тощо.

Будьте пильні. Намагайтеся запам'ятати обставини правопорушення, прикмети зловмисника — це полегшить його розшук і розслідування, але не виявляйте зайвої цікавості — це може бути небезпечним для вас. Повідомлення у міліцію — найефективніша допомога постраждалим.
ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ

«ЧИГИРИНЩИНА  У ХІХ СТОЛІТТІ»

9 КЛАС

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета і завдання факультативного курсу
Любов до  Батьківщини – одне з найсвятіших почуттів. Вона починається з любові до рідної домівки, до землі, на якій  кожен з нас народився і називає рідним краєм.  Хтось з мудрих людей сказав: «Не можна любити те, чого  не знаєш». Дослідженням історії рідного краю займається  історичне краєзнавство, яке є складовою частиною історії України.
Чигиринщина – унікальний історичний край. Її історія – це невичерпна скарбниця вивчення історії України з епохи бронзи, зі скіфських, княжих, козацьких та імперських часів і до сьогодення. Звичайно,  найбільш досліджена історія нашого краю періоду козацтва. Але  і тоді, коли вже  не стріляли  гармати з бійниць Чигиринського замку,  не видавались універсали  зі «стольного города Чигирина», скінчилася козацька вольниця, а Чигирин перетворився на «справжнє село»,  на «забуту закутину»,   тут жили і трудилися люди.  Вирувало життя, інколи тяжке, а інколи веселе  й цікаве.
Тема  «Наш край  у ХІХ столітті»  вивчається у 9 класі. За  новою програмою на неї виділяється лише одна година. Тому було б доцільним  факультативне вивчення цього періоду історії рідного краю  в школах району.
Мета курсу: поглиблення системи знань учнів  про історію  України   ХІХ століття на прикладі  історії рідного краю, окремих історичних постатей, місцевих особливостей розвитку.
Завдання курсу:
-         ознайомити учнів 9 класу з історією  розвитку Чигиринщини у ХІХ столітті ;
-         розвивати інтерес до вивчення історії рідного краю, навички самостійної пошуково-дослідницької роботи учнів, здатність до аналізу, синтезу, критичного мислення та рефлексії, узагальнення навчального матеріалу, вміння використовувати його в позакласній роботі;
-         навчати  спілкуватись, вести дискусію, відстоювати свою думку;
-         сприяти формуванню в учнів моральних цінностей та естетичних смаків і вподобань, бажанню вивчати та відроджувати  звичаї і традиції нашого народу;
-         виховувати   національний патріотизм, відповідальність  за збереження  історико-культурної спадщини.


Структура і зміст програми та орієнтовне тематичне планування

              Головним змістом роботи факультативу є:
-          вивчення  особливостей розвитку краю у ХІХ столітті;
-          зіставлення процесів, які відбувалися в Україні та на Чигиринщині;
-          ознайомлення з джерельною базою вивчення історії  краю;
-          вивчення культурного та духовного життя Чигиринщини, її видатних   постатей  даного періоду;
-          проведення екскурсій та практичних занять, проектна діяльність.
     Зміст курсу розподілено за розділами:
    Вступ
    Розділ 1. Політичний та соціально-економічний розвиток краю у ХІХ ст.
    Розділ 2. Визвольний рух на території Чигиринщини.
    Розділ 3. Культурне та духовне життя.
    Розділ 4. Повсякденне життя та побут чигиринців.
    Розділ 5. Видатні постаті   Чигиринщини   ХІХ століття.
Дана програма  розрахована  на 17 годин. Запропонована кількість годин на вивчення кожного розділу є орієнтовною і може бути змінена. Пропонується провести два практичних заняття, одну екскурсію та одну годину підсумкового узагальнення.
Для проведення факультативних занять з даної теми немає спеціальних підручників, тому матеріал  курсу вивчається на основі  навчальних посібників,  праць з історіографії, етнографії, фольклористики, публікацій у журналах та місцевій пресі, фондів та експонатів музеїв, історичних пам’яток. Велику роль відіграють  екскурсії до музеїв Чигиринщини, експедиції  по рідному краю.

№№

з/п
К- сть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1.
1
Вступ
Структура і завдання курсу.
Література та джерела з історії Чигиринщини.
Особливості розвитку Чигиринщини у ХІХ столітті.
Учень/ учениця:
-         хронологічно зіставляє процеси, які відбулися на території України та на Чигиринщині наприкінці XVIII- у ХІХ ст.ст.;
-         показує на карті територію Правобережної України та Чигиринщини у ХІХ ст.; порівнює її з сучасними межами;
-         називає  історичні джерела з історії рідного краю та особливості його розвитку у ХІХ ст.


6
Політичний  та соціально-економічний розвиток краю  у ХІХ столітті2.
1
Входження  Правобережної України та Чигиринщини до складу Російської імперії.
Адміністративний поділ краю. Чигиринський повіт.

Учень/ учениця:
-         називає дати   входження Правобережної України  та зокрема Чигиринщини до Російської імперії;
-         визначає причини надання місту Чигирину статусу повітового центру;
-         характеризує  зміни, що відбувалися  в краї;

3.
1
Чигирин – повітовий центр .
Склад населення. Соціальний розвиток. Військові поселення.
-         пояснює і застосовує поняття: «губернія», «повіт», «соціальна структура населення»; «військові поселення»;
-         наводить приклади  етнічного і конфесійного розмаїття населення краю;


      4.
1
Практичне заняття. Населені пункти Чигиринського повіту. (Складання карти повіту на основі сучасної карти України)
-         називає населенні пункти Чигиринського повіту
-         складає карту повіту на основі сучасної карти України;
-         визначає зниклі та нові населені пункти;

5.
1
Соціально-економічне становище Чигиринщини.
Заняття жителів.
 Сільське господарство.
-         характеризує, узагальнює та критично оцінює  основні риси розвитку економіки Чигиринщини в
-         І пол. ХІХ ст. та називає досягнення  модернізації економіки  в пореформений період ;
-         визначає господарську спеціалізацію краю;
-         формулює висновки про зв'язок соціального становища населення із процесами, що відбуваються в господарському житті.

6.

1
Млинарство. Каменоломні. Чумацтво.
Гончарство. Садівництво. Цукроваріння. Торгівля.  Моряцтво.

-         характеризує  економічний розвиток Чигиринщини, основні заняття її мешканців, соціально-економічні зміни протягом століття;7.
1
Особливості модернізації в краї у ХІХ ст. Селянська реформа 1861 р. та реформи 60-70-х рр.. і їх  вплив на розвиток краю.

-         називає роки ліквідації кріпацтва в Україні та в нашому краї;
-         наводить приклади  господарської спеціалізації  регіону, обезземелення селян  після реформи та та пошуку  заробітку населенням  Чигиринщини, доброчинної діяльності підприємців у містах.2
Визвольний рух на території Чигиринщини

8.


1Декабристи.
Селянський рух 30-
70-х рр.  ХІХ ст.


Учень/учениця:
-         аналізує і характеризує політику російської влади в Україні;
-         називає причини,  перебіг  та наслідки   визвольних рухів у краї;
-         характеризує основні  погляди та напрями діяльності представників різних політичних рухів;9.
1
Народницький рух. «Чигиринська змова»

-         наводить приклади впливу загальноросійського суспільного руху на події в краї;
-         називає учасників  та керівників селянських рухів на Чигиринщині у ІІ пол. ХІХ ст.

3
Культурне та духовне життя


10.
1
Освіта (церковно-приходські, монастирські, земські школи, початкові училища. Жіноча освіта.)
Т.Шевченко і Чигиринщина.

Учень/учениця:
-         характеризує  особливості духовного та культурного життя краю;
-         бере участь у групових та індивідуальних  дослідженнях, проектах, готує доповіді, повідомлення;

11.
1
Практичне заняття. Пам’ятки  архітектури ХІХ ст. на території колишнього Чигиринського повіту.
-         називає пам’ятки культури свого краю;
-         описує архітектурні пам’ятки ХІХ століття на Чигиринщині;


12.
1
Церкви та монастирі на Чигиринщині.

-         характеризує церковне життя краю;
-         називає релігійні  конфесії, що існували в той час на Чигиринщині;
-         показує роль церкви та монастирів у поширенні освіти в краї.2
Повсякденне життя та побут чигиринців
13.
1
Житло та хатнє начиння. Одяг, їжа чигиринців.
Учень/учениця:
-          характеризує становище населення і повсякденне життя українців та іншоетнічних груп, що населяли Чигиринщину у ХІХ ст.
-         називає предмети побуту, страви української кухні, характерні для жителів Чигиринщини;


14.
1
Фольклор та декоративно - ужиткове мистецтво.
Обряди, ігри та розваги Чигиринського краю.
Легенди та перекази.
-         розповідає легенди та перекази про рідний край  ХІХ ст., пісні;
-         готує проекти та презентує зразки  декоративно-ужиткового мистецтва, які належать до ХІХ ст. ;
-         готує повідомлення про повсякденне життя мешканців  краю.

15.
1
Видатні постаті  Чигиринщини
ХІХ століття
Учень/учениця:
-         називає та характеризує життя і діяльність видатних постатей в  історії Чигиринщини  у ХІХ ст., їх внесок в історію краю України; складає політичні портрети видатних діячів історії краю;
-         висловлює своє ставлення щодо діяльності видатних людей рідного краю;
-         готує реферати про життєдіяльність видатних постатей та пересічних жителів у ХІХ ст.

16.
1
Екскурсія до одного краєзнавчих музеїв на Чигиринщині.
-         готує звіт про екскурсію, висловлює свої враження про побачене.

17.
1
Підсумкове заняття
   Захист проектів  «Наш край у ХІХ ст.»
      Набуваючи предметних  
      компетентностей,
-         виступає перед аудиторією,
-         бере участь у пропагандистській краєзнавчій роботі серед учнів школи, діяльності щодо збереження пам’яток історії  та культури Чигиринщини.


Всього:

17

Список
рекомендованої літератури та джерел

1.                 Залізнякові читання: матеріали Другої учнівської науково-краєзнавчої конференції. 21 травня 2010 р.- Черкаси: Видавець  ПП Чабаненко Ю.А. –221 с.
2.                 Історія міст і сіл УРСР. Черкаська область. – Київ,1972. – 788 с.
3.                 Наш рідний край. Хрестоматія з історії Черкащини. Частина перша. –Київ,1993. – 368 с.
4.                 Діденко Я.Л. Чигирин в «Мандрівках історично-археологічних» Ф. Равіти-Гавронського/ Я.Л. Діденко // Чигиринщина: історія та сьогодення: матеріали науково-практичної конференції 30 вересня – 1 жовтня 2010 р. –Черкаси: «Вертикаль», видавець Кандич С.Г. 2011.- 408 с.
5.                 Дяченко Г.В.Чигиринщина у ХІХ ст. в дослідженнях Л.Похилевича/ Г.В.Дяченко// - Чигирин, 2010
6.                 Кукса Н.В. Великий Кобзар і Чигиринщина/ Н.В.Кукса / / Чигиринські вісті. – 1997. -13 березня
7.                 Кукса Н.В. Церковно-парафіяльна освіта  на Чигиринщині: нотатки до історії становлення та розбудови /Н.В.Кукса// Чигиринщина: історія та сьогодення:  матеріали науково-практичної конференції 30 вересня – 1 жовтня 2010 р. –Черкаси: «вертикаль», видавець Кандич С.Г. 2011.-408 с.
8.                 Лазуренко В.М.  Історія Чигиринщини (від найдавніших часів дл сьогодення). Навчальний посібник / В.М.Лазуренко // – Черкаси: «Ваш дім», видавець Дикий О.О., 2004. – 456 с.
9.                  Ластовський В. Селянський виступ 1832 року в селах колишнього Чигиринського повіту /В.Ластовський // Родовід. – 1992. - № 4. – С.72-74
10.             Литовка В.М. Особливості  Чигиринських малюнків на склі к. ХІХ – поч..ХХ ст./ В.М.Литовка // Чигиринщина: історія та сьогодення: матеріали науково-практичної конференції 30 вересня – 1 жовтня 2010 р. –Черкаси: «Вертикаль», видавець Кандич С.Г. 2011.-408 с.
11.             Мариновський Ю.Ю. Черкаська минувшина. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року / Ю.Ю. Мариновський //-Черкаси: Відлуння. 1997. Кн. 2
12.             Похилевич Л.І. Сказания о населенных местностях Киевской губернии.
Статистические, исторические, и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся/Л.І Похилевич// - Біла церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2007.- 771 с.
13.             Історія . Навчальні програми / Методичний коментар до програми 2012 року з історії для основної школи // Історія  і суспільствознавство в школах України, №5-6, 2013, листопад-грудень
14.             Солодар О.І. Нариси з історії Чигиринщини. Науково-популярне видання /О.І.Солодар//- м. Черкаси: «Відлуння –Плюс», 2003, -264 /16с.
15.             Філатова А.М. Пісенний фольклор Чигиринщини.  Відображення етнокультурних процесів краю / А.М. Філатова// Чигиринщина: історія та сьогодення : матеріали науково-практичної конференції 30 вересня – 1 жовтня 2010 р. –Черкаси: «вертикаль», видавець Кандич С.Г. 2011.- 408 с.
                             
                                      Інтернет –ресурси
1.     Грушевський Марко Федорович //   Режим доступу:              uk.wikipedia.org/.../Грушевський_Марко_Федорович
2.     Дорошенко Р., Безуглий А.  Джерела для вивчення історії млинарства на Черкащині /  Р.Дорошенко, А.Безуглий. Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького// Режим доступу:
           mills.com.ua/images/stories/pdf/.../dorosch.pdf
           доступу:  http://www.vehi.net/brokgauz/index.html
4.  Крупницький Борис Дмитрович// Режим доступу:
                 http://uk.wikipedia.org/wiki/ Крупницький_Борис_Дмитрович
5.   Андрій Яковлів//  Режим доступу: http://litopys.org.ua/cultur/cult36.htm
6.   Карта Київської губернії/ Режим доступу https://www.google.com.ua
 7.  Декабристський рух у нашому краї // Режим доступу:     https://sites.google.com/site/olexlibПрограма
факультативного курсу
"ПРАВОЗНАЙ"
5-7 класи
                                         ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
              Мета і завдання факультативного курсу

Правове виховання - виховна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів. Необхідність організації правового виховання учнівської молоді зумовлена розбудовою правової держави, існування якої немислиме без відповідного рівня правової культури її громадян, трансформацією правової системи, необхідністю подолання правового нігілізму та правової нег
       Складовою правового виховання є превентивне виховання школярів. Профілактика правопорушень неповнолітніх вимагає своєрідного підходу  до вибору методів та форм освітньо-виховної роботи. Досвід переконує, що часто учні в певних ситуаціях діють неправомірно, тому що не мають досвіду, а теоретичні знання не спрацьовують. Тому дітей частіше треба ставити в ситуацію всеобучу того чи іншого типу поведінки, організовувати різноманітні рольові ігри, привчати дотримуватись правил людського співжиття.
Такі форми роботи найкраще застосовувати на факультативних заняттях, на які діти приходять добровільно, і де,  на відміну від уроків, панує невимушена  атмосфера.
Програма розрахована на учнів 5-7 класів, тому покликана відіграти роль пропедевтичного курсу до «Основ правознавства».
Мета курсу: засвоєння учнями норм і правил поведінки в школі, вдома,  громадських місцях; формування  гендерної  культури, навичок спілкування з ровесниками та старшими людьми; виховання поваги  до держави, законів України, звичаїв та традицій українського народу.
       Завдання курсу:
освітні
-         сформувати в учнів поняття  «правила», «соціальні норми», «держава», «право», «права дитини», «правомірна поведінка», «правопорушення» та «юридична відповідальність»;
-         вивчити механізми захисту прав   людини;
-         познайомити з майновими правами неповнолітніх, формувати розумні потреби підлітків, вчити бережливому ставленню до майна;
-         закріпити знання правил  спілкування в шкільному колективі;
-         вчити учнів правилам безпечної поведінки, здорового способу життя.

   Розвивальні
-         розвивати інтерес до вивчення загальнообов’язкових норм і правил поведінки, встановлених державою,  що регулюють суспільні відносини;
-         розвивати вміння працювати в команді, вести дискусію, відстоювати свою думку,  бути толерантними та ввічливими;
-         сприяти формуванню в учнів  моральних цінностей та естетичних смаків і вподобань, бажанню вивчати та відроджувати  правові звичаї і традиції нашого народу.

        Виховні
-         виховувати   національний патріотизм, повагу до державних символів, Конституції та Законів України, відповідальність  за збереження  історико-культурної спадщини;
-         виховувати повагу до людини, її прав і свобод, почуття обов’язку та відповідальності за своє життя та життя інших;
-         формувати імунітет до негативних впливів соціального оточення.

        Структура і зміст програми

              Головним змістом роботи факультативу є:
-         вивчення  основ правомірної поведінки учнів молодшого підліткового віку;
-         засвоєння учнями механізмів цивілізованого захисту своїх прав;
-         виховання толерантного ставлення до  ровесників та старших товаришів;
-         ознайомлення з джерельною базою вивчення норм і правил поведінки, прав та обовязків учнів;
-         формування в учнів здорового способу життя;
-         проведення практичних занять, тренінгів, зустрічей з працівниками ювенальної юстиції, служби в справах дітей та ін.
     У  програмі особливу увагу приділено правовідносинам, учасниками яких є неповнолітні особи.
    Засвоєння учнями змісту, пропонованого цією програмою, забезпечує набуття ними ключових, галузевих та предметно-правової компетентностей.

     Зміст курсу розподілено за розділами:
    Вступ
    Розділ  1. Правила і закони в житті суспільства.
           Розділ  2. Права та обов’язки громадян України. Права дитини.
    Розділ  3.  Неповнолітні як суб’єкти правових (цивільних, трудових, адміністративних та кримінальних)  відносин.
      Дана програма  розрахована  на 17 годин. Запропонована кількість годин на вивчення кожного розділу є орієнтовною і може бути змінена. Пропонується використовувати такі форми роботи, як  практичні заняття, тренінги, рольові ігри, конкурси, зустрічі з психологом, працівниками ювенальної юстиції та служби в справах дітей, анкетування.

   Орієнтовне тематичне планування

№№
Кіль-кість годин

Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги
 до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1.
1
Вступ
Структура і завдання курсу.
Форми і методи роботи на  заняттях.
Джерела та література на правову тематику для підлітків. «Правовий глосарій».
    Анкетування з метою вивчення рівня правової компетентності  дітей.
Учень/ учениця:
висловлює власні очікування щодо вивчення курсу;
знайомиться з новими поняттями і термінами, правовою літературою, Конституцією України;
згадує набуті знання правил правомірної поведінки та використовує свій чуттєвий досвід.
Розділ І
3
Правила і закони в житті суспільства

2.
1
   Що таке правила та як вони виникають
 Конкурс на кращий вислів «Правила в житті людини потрібні, тому що…»
Учень/ учениця:
пояснює, що таке правила, як і чому вони виникають;
висловлює власне ставлення до правил співжиття  людей та їх дотримання.
3.
1
Які правила  регулюють відносини між людьми
Тренінг «Хочеш знайти друга - навчись другом бути»
Учень/ учениця:
наводить приклади
соціальних норм;
висловлює судження щодо ролі соціальних норм, держави і права в житті людини та суспільства;
розкриває поняття дружба, товаришування.
4.
1
   Практичне заняття. Створення памятки (робота в групах)
 «10 золотих правил школяра».
Учень/ учениця:
формулює, працюючи в групі, декілька правил для учнів;
бере участь у колективному творчому завданні.

Розділ 2
3
Права та обов’язки громадян України5.
1
  Що таке права та свободи людини. «Конвенція про права дитини».
   Підготовка та виступ агітбригади «Стара казка на новий лад».
        Учень/ учениця:
описує види конституційних прав, свобод, людини і громадянина,  права дитини;
бере участь у проекті (виступ агітбригади з метою вивчення  Конвенції про права дитини).

6.
1
Конституційні обов’язки громадян України
  Практичне заняття «Вивчаємо Статут школи.
Якими є права та обов’язки учнів, учителів та батьків»

Учень/ учениця:
описує види конституційних обов’язків людини і громадянина,
знайомиться зі Статутом школи, вивчає права та обов’язки учня.
7.
1
  Що таке гендерна рівність?
   Гра-шоу на правову тематику   «Хто зверху?»

Учень/ учениця:
Працює в команді (хлопців чи дівчат;
Застосовує набуті знання про права  та свободи громадян України та права дитини;
розв’язує правові ситуації.

Розділ 3
10
Неповнолітні як суб’єкти правових відносин


8.1
       Власність і діти
  Що таке право власності. Майнові права неповнолітніх.
 Ставлення до власності.
Учень/ учениця:
характеризує обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх осіб, права неповнолітніх як власників;
висловлює власні судження щодо збереження свого майна та майна інших осіб,  а також шкільного майна.
9.1
Які права мають споживачі в Україні.
Рольова гра «Продавець - покупець»
Учень/ учениця:
характеризує права споживачів в Україні;
застосовує на практиці набуті знання.
10.
1
      Праця неповнолітніх
Дискусія «Самообслуговування    в школі - право чи обов’язок учня?»
       Учень/ учениця:
характеризує права неповнолітніх працівників, робочий час і час відпочинку неповнолітніх;
застосовує правила ведення дискусії;
аналізує окремі статті відповідних нормативно-правових актів.

11.
1
  Що таке адміністративні проступки  та відповідальність за них. Адміністративна відповідальність батьків.
(Зустріч з ювенальним прокурором)
Учень/ учениця:
Знайомиться з положеннями Кодексу про адміністративні правопорушення;
розв’язує правові ситуації з використанням знань і положень адміністративного   законодавства України щодо неповнолітніх;
готує запитання до юриста.

12.
1


   Правила безпечної поведінки
  Перегляд та обговорення відеороликів  «Правила вуличного руху», «Правила пожежної безпеки», «Бережи природу» та ін.
Учень/ учениця:
пояснює та застосовує поняття «адміністративний проступок», «адміністративна відповідальність»;
висловлює власні судження  про ціну людського життя.
13.

1

Рольова гра  «Сам удома»
Учень/ учениця:
 застосовує засвоєні поняття та вміння під час розв’язування простих правових ситуацій та регулюванні власної поведінки відповідно до норм права.

14.
1
  Що таке шкідливі звички  та як з ними боротися   
Жебракування та     бродяжництво.
Практична робота
 Моделювання ситуацій
 «Від шкідливих звичок до злочину один крок».
Учень/ учениця:
пояснює та застосовує поняття «правопорушення»;
висловлює своє розуміння причин правопорушень серед неповнолітніх;
аналізує окремі статті Кримінального кодексу України;
засвоює  правила здорового способу життя.
15.
1
  Що таке злочин. Кримінальна відповідальність неповнолітніх
Зустріч зі спеціалістами  служби в справах дітей.
Учень/ учениця:
пояснює та застосовує поняття  «злочин», «кримінальна відповідальність»;
16.
1
Бесіда з психологом з елементами тренінгу
«Як не стати жертвою злочину».

Учень/ учениця:
застосовує засвоєні поняття та вміння під час розв’язування простих правових ситуацій та регулюванні власної поведінки відповідно до норм права.
17.
1
   Підсумкове заняття
   Правовий батл.


Учень/ учениця:
застосовує засвоєні поняття та вміння під час розв’язування правових ситуацій та регулюванні власної поведінки відповідно до норм права;
аналізує окремі статті відповідних нормативно-правових актів;
працює в команді.


Список  літератури та джерел

1.  Закон України про права споживачів. Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/lawsshow/1023-12
2.  Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/lawsshow/254%D0%BA/96-d0%D2%d1%80
3.  Конвенція ООН про права дитини. Електронний ресурс]. -  Режим доступу: https://www.google.com/
4. Кримінальний кодекс України . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
5.Наровлянський О.Д.Основи правознавства: підручник для 9 кл. загальноосв. навч. закл. / О.Д.Наровлянський. – К.: Грамота, 2017. -192 с.: іл..
6. Кримінальний кодекс України.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
7. Пометун О.І., Ремех Т.О. Правознавство. Практичний курс: підручник для 9 кл./О.І.Пометун, Т.О.Ремех. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 192 с.
8. Цивільний кодекс України.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
9.     Кодекс законів про працю України.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08

Інтернет – ресурси

http://zakon5.rada.gov.ua/lawsshow/1023   

Моя участь у конкурсі "Учитель року - 2015"

Номінація  "Правознавство"


Використання візуальних джерел на уроках історії

Впровадження елементів STEM-освіти на уроках історії

Мої презентації          

Презентація "Що таке права і свободи людини"

Презентація "Власність у нашому житті"

Немає коментарів:

Дописати коментар